Strategia marketingowa

 

Audyt strategii marketingowej

Zdarzyło mi się czytać o niezadowolonych przedsiębiorcach, którzy zlecili stworzenie planu marketingowego za pokaźne sumy, jednak finalnie nie byli zadowoleni. Otrzymane dokumenty były konglomeratem definicji z podręczników zarządzania i marketingu. Nie przynosiły niczego odkrywczego. W zaproponowanym planie nie znajdowało się nic, co mogłoby firmę wyróżnić. Naturalnie, podstawy merytoryczne są jak najbardziej trafne, jednak mają służyć jako fundament planu działania. Najważniejszym czynnikiem dobrze przegotowanej strategii marketingowej jest realny i szyty na miarę plan, który wykorzystuje atuty organizacji i jej potencjał. Dlatego, ten obszar jest dla mnie kluczowy. Przygotuję dla Ciebie strategię marketingową bądź zweryfikuję obecną. Strategia marketingowa, to nic innego jak dokument, w którym spisujemy kluczowe cele przedsiębiorstwa oraz co najważniejsze, konkretne metody ich realizacji. Dla przykładu, strategią wielu firm będzie udowodnienie, że usługi, które oferują są najlepsze, albo przynajmniej lepsze niż konkurencji. 

 

Czy moja firma potrzebuje strategii marketingowej?

Pierwszym elementem podczas tworzenia działalności gospodarczej, jest unikalny pomysł. Oryginalna idea to pół sukcesu. Jednak nawet najlepsza koncepcja, bez odpowiedniej promocji będzie niedopracowanym planem. Nie trzeba być ekonomistą, by wiedzieć, że aby doszło do zakupu, konsument musi dowiedzieć się o istnieniu produktu. Przyjmując, że każda działalność ma ograniczone zasoby, rozumiane jako czas oraz kapitał ludzki i finansowy, musi w sposób racjonalny je zagospodarować. Doskonale rozumiem idealistów, którzy pragną by cały rynek dowiedział się o ich istnieniu. Dążąc do tego celu, warto przygotować strategię marketingową, która pozwoli stworzyć indywidualny plan działań.

 

 

 

Stan faktyczny a wizerunek marki

Konkretne i mierzalne cele firmy podczas analizy marketingowej

Dobra strategia powinna składać się z kilku ważnych elementów

Plan marketingowy

Odbiorcy

Stan faktyczny

To nic innego, jak analiza swoich słabych i mocnych stron oraz otoczenia, w którym przyszło funkcjonować. Każda działalność jest graczem znajdującym się na rynku, działającym na podstawie obowiązującego prawa. Zarówno prawo, technologia czy uwarunkowania społeczne, stanowią elementy, jakie należy uwzględnić określając stan faktyczny, ze względu na ich duże znaczenie podczas funkcjonowania. Słabym pomysłem jest otwarcie sklepu monopolowego w dzielnicy, w której nocą obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu. Niemniej ważnym elementem jest wyszczególnienie tego, co daje firmie przewagę nad innymi. Jeśli prowadzisz jedną z dziesięciu kwiaciarni w Twoje dzielnicy, być może Twoim atutem są dłuższe godziny otwarcia w weekendy, albo jako jedyni posiadacie kartę stałego klienta, która daje możliwość zakupu po cenach promocyjnych. Zastanów się także, nad e-mail marketingiem, z pomocą którego przypomnisz o urodzinach żony czy rocznicy ślubu. Z perspektywy odbiorcy, nie będziesz tylko zwykłą kwiaciarnią, ale kimś uczestniczącym w miłych chwilach.

Konkretne i mierzalne cele

Najlepiej w półrocznej perspektywie. Założenia te muszą być realne do osiągnięcia. Proponuję by nie było ich więcej niż cztery, z czego jeden najważniejszy. Wzrost sprzedaży o 20 % za pół roku, bez odpowiednich inwestycji nie będzie możliwy. Należy mierzyć siły na zamiary. Zwiększenie sprzedaży może wymagać zatrudnienia nowych pracowników, prowadzić do wzrostu kosztów związanych z prowadzeniem kampanii internetowych czy wzmożonej liczby godzin spędzonych na targach. Czy Twoja firma jest na to gotowa?

 

Odbiorcy

Niezwykle ważne jest także określenie grupy odbiorców Twoich usług .Bez tego, działania będą dokonywane na ślepo. Spójrzmy na przykład gabinetów odnowy biologicznej. Cóż z tego, że wiele młodych kobiet dowie się o ich istnieniu, skoro nie będzie ich stać na zakup pakietu? Duży nakład finansów w postaci reklamy, nie zwróci się, mimo, iż wzrośnie rozpoznawalności marki. Firma nie zarobi. Tworząc strategię, należy bardzo dokładnie skupić się na pożądanym kliencie, jego preferencjach i możliwościach. Określając grupę, dużo łatwiej można dobrać kanały promocji, a na ich podstawie oszacować koszty inwestycji. 

Plan działania

Kiedy cele zostały określone, należy stworzyć klarowny plan marketingowy, czyli zespół działań, które pozwolą je realizować. Bardzo ważne, by określić momenty, w których będzie wykonywana weryfikacja. Dążymy do tego by w razie potrzeby, plan mógł być modyfikowany. Zadania warto, podzielić na podzadania i prócz terminu realizacji, przypisać osobę za nie odpowiedzialną. Niestety, samo stworzenie planu marketingowego czy całej strategii nie wystarczy. Bez realizacji cele nie będą mogły być osiągnięte. Nie możesz zapominać, o taktyce małych kroków. Działania, szczególnie w tak niestabilnej dziedzinie jak marketing wymagają czasu. Niestety nie każda akcja spowoduje od razu zamierzoną reakcję, dlatego strategia nigdy nie jest dokumentem skończonym.

 

Pozostańmy w kontakcie