Polityka prywatności

Zostaw dane, a zadzwonię

Zakres, cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych są następujące:

Obsługa zapytań z formularza kontaktowego – zakres danych: w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są dane pozyskane z formularza: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i treść zapytania.

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes właściciela strony (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą).

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych, które przyznaje Ci RODO:

 • dostęp do Twoich danych osobowych,
 • zmiana danych osobowych,
 • usunięcie danych osobowych,
 • ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • przeniesienie danych osobowych,
 • wniesienie sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych,
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego,
 • cofnięcie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Gdybyś chciał/a skorzystać z któregoś ze swoich praw, proszę o kontakt mailowy za pośrednictwem formularza kontaktowego. Po odczytaniu wiadomości niezwłocznie spełnię Twoje uprawienie dotyczące przetwarzania danych osobowych nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania e-maila.

Pliki cookies (popularnie zwane ciasteczkami) to niewielkie pliki wysyłane przez stronę internetową zapisywane w przeglądarce użytkownika. Ich celem jest śledzenie ruchu w serwisie internetowym, usprawnienie funkcjonowania witryny i jej dostosowanie do preferencji internauty.

Wchodząc po raz pierwszy na stronę internetową doradca-biznesowy.pl wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies do gromadzenia anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych oraz marketingowych:

Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA),

Facebook (administrator cookies: Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii),

W dowolnym momencie możesz zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies – określić warunki przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do Twojego urządzenia lub całkowicie usunąć pliki cookies. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie.

Wykaz powierzeń – powierzam przetwarzanie Twoich danych osobowych dostawcom usług, z których korzystam:

– Atthost sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. Górnej 40B/11, 09-402 Płock, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000531899, NIP 7743221825, Regon 360176289 o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł (w całości opłacony),
– Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA94043 – mierzenie ruchu na stronie, gdy zaakceptowałeś politykę cookies (dostawca narzędzia Google Analytics i usługi Gmail),

Wszystkie wymienione wyżej podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

W zakresie bezpieczeństwa danych osobowych zobowiązuję się do:

 • zabezpieczenia danych osobowych przed osobami nieuprawnionymi,
 • przetwarzania danych wyłącznie przed osoby i podmioty posiadające odpowiednie uprawnienie,
 • kontrolowania prawidłowego przebiegu przetwarzania danych,
 • prowadzenia rejestru osób i podmiotów, które są uprawnione do przetwarzania danych osobowych oraz zapewnienia, że dane zostaną zachowane w tajemnicy,
 • przestrzegania przepisów prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych.